Äntligen sommar

Hej

Nu är alla båtar i sjön, arbetsträffen är avklarad och några få master är kvar i mastskjulet. Styrelsen hoppas att ni alla får en skön sommar med några timmar, dagar eller veckor i båtarna. 

Under sommaren kör vi vaktschema som vanligt och vi ber er att ha koll på vilket datum som ni går vakt. Schema finns publicerat på hemsidan under dokument och det finns även tillgängligt i klubbhuset.

Här nedan kommer kort information från hamnkaptenerna som kan vara bra att ha koll på under sommaren:

Nacka Förenade Båtklubbar - NFBK

Nacka Förenade Båtklubbar - NFBK är en paraplyförening för 23 ideella båtklubbar i Nacka kommun, med ca 2300 båtägande medlemmar. NFBK har till uppgift att vara klubbarnas intresse- och remissinstans i förhållande till myndigheter och organisationer, att med Erstaviks Godsförvaltning ingå avtal om nyttjande av mark och vattenområde på Härsö, samt att i övrigt arbeta för att främja gemensamma intressen och verka för en hållbar och god miljöpolicy.

Miljöaktuellt

För att förhindra ytterligare utsläpp av giftiga ämnen till mark och vatten beslutade Nacka miljöenhet att bl.a. ställa krav på hur tvätt av biocidmålade båtar skulle ske. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen, som den 8 april 2014 kom med sitt beslut. Den 3 juli meddelade Nacka miljöenhet sin tolkning av Länsstyrelsens beslut.