Torrsättning lördag 7 oktober 2017

Upprop och säkerhetsgenomgång för resp. arbetspass lördag 7 oktober 2017 kl. 08:00 och kl. 11:30. Reservdag är söndag 8 oktober. Upptagningslistan finns i klubbhuset och i dokumentarkivet efter inloggning här på hemsidan.

Varje båtägare skall medtaga 4 st stabila kilar för att stabilisering av båten i vaggan samt erforderliga spännband mellan båt och vagga.

Närvaroplikt med en person från båten under hela arbetspasset! Detta gäller tills sista båten i passet är torrsatt.

Arbetsträff lördag 30 september 2017

Upprop kl 9.00

Arbeten som skall utföras:

  • Uppställning vaggor
  • Allmän städning, klippa gräs, röja sly
  • Lagning tak pumphuset
  • Gräva kabeldike mellan eluttagen, parkeringen.
  • Borttagning av stenar.
  • Vinterupptagning bojar vågfri zon
  • Sjösättning bojbåt
  • Provlyft mastkran

 

Medtag lämpliga verktyg för ovanstående arbeten t.ex. kratta, hammare, såg, spade.

Efter fullgjort arbete bjuder klubben på korv med bröd.

Styrelsen Boo BK

Midsommarfirande på Härsö 2017 - Värd NFBK

NFBK hälsar alla medlemmar välkomna till en traditionsenlig midsommarfest på Härsö.

Midsommarstången kläs på förmiddagen och det blir dans, musik och spel. Vem blir årets hästskomästare? Vi hoppas att trätrallen och det stora partytältet kommer på plats, då kan vi trots lite regn ändå fira midsommar bara vindarna är rätt. Som vanligt är firandet väderberoende men information om detta kommer att finnas på NFBKs hemsida.

Länk till NFBKs hemsida

Nya medlemmar 2017

Kön för medlemsskap till Boo Båtklubb är lång, just nu ca 130 personer som köar för en båtplats. Normalt fördelas ca 2-3 båtplatser per år men i år har vi glädjen att välkomna 5 nya medlemmar som efter en längre tids köande äntligen har fått en båtplats.

Sjösättning Lördag 6 maj

Samling kl 8.00 för sjösättning av båtar mellan sjön och vägen. Genomgång säkerhet. Lunchrast ca 11.00 – 11 30. Samling ca kl 11.30 för sjösättning resterande båtar. Genomgång säkerhet.

Glöm ej fylla i och lämna ”Miljödeklaration, vår”.

Sidor