Sommartider och nattvakt

Sommaren är här och det är aktivitet på båtar och vid bryggor. Tyvärr är det inte bara medlemmar som besöker klubbområdet, bryggor och båtar. Bland annat har vi haft besök av bränsletjuvar.
 
För att minska risken för inbrott och skadegörelse har vi satt upp en rutin med nattvakter. Under våren har det varit enstaka fall där listan för vakttjänstgöring varit felaktig. Men det är nu korrigerat.
 

Vårens händelser 2021

Våren närmar sig. Här nedan kommer lite information om datum, arbetsträffar, sjösättning från hamnkaptenerna. 

Eftersom vinden varit kraftig vid flertal tillfällen under senaste månaden inleder vi med en uppmaning att se över presenningen på din båt.

För kommande övningar på båtklubben fortsätter vi att hantera dem utifrån de restriktioner och rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten:

Märkning av båtar som vinterförvaras

Styrelsen i Boo BK har beslutat att samtliga båtar som vinterförvaras vid Boo BK ska märkas med en nummerbricka för att underlätta identifieringen av båtens ägare.

Nummerbricka med tillhörande stripes finns på bordet i klubbhuset. Båten skall märkas med ditt båtplatsnummer. Efter sjösättningen i vår plockas brickan bort och läggs i framställd låda i klubbhuset.

Mvh

Styrelsen Boo BK

Nacka Förenade Båtklubbar - NFBK

Nacka Förenade Båtklubbar - NFBK är en paraplyförening för 23 ideella båtklubbar i Nacka kommun, med ca 2300 båtägande medlemmar. NFBK har till uppgift att vara klubbarnas intresse- och remissinstans i förhållande till myndigheter och organisationer, att med Erstaviks Godsförvaltning ingå avtal om nyttjande av mark och vattenområde på Härsö, samt att i övrigt arbeta för att främja gemensamma intressen och verka för en hållbar och god miljöpolicy.

Sidor