Märkning av båtar som vinterförvaras

Styrelsen i Boo BK har beslutat att samtliga båtar som vinterförvaras vid Boo BK ska märkas med en nummerbricka för att underlätta identifieringen av båtens ägare.

Nummerbricka med tillhörande stripes finns på bordet i klubbhuset. Båten skall märkas med ditt båtplatsnummer. Efter sjösättningen i vår plockas brickan bort och läggs i framställd låda i klubbhuset.

Mvh

Styrelsen Boo BK

Nacka Förenade Båtklubbar - NFBK

Nacka Förenade Båtklubbar - NFBK är en paraplyförening för 23 ideella båtklubbar i Nacka kommun, med ca 2300 båtägande medlemmar. NFBK har till uppgift att vara klubbarnas intresse- och remissinstans i förhållande till myndigheter och organisationer, att med Erstaviks Godsförvaltning ingå avtal om nyttjande av mark och vattenområde på Härsö, samt att i övrigt arbeta för att främja gemensamma intressen och verka för en hållbar och god miljöpolicy.

Sidor