Härsö sommaren 2018

Städdagar på Härsö, 5 och 19 maj

Vi hoppas att det finns frivilliga som ställer upp och hjälper till att starta upp Härsö inför sommaren 2018. Första städdagen är lördagen den 5 maj och den andra är lördagen den 19 maj. Det kommer att finnas personer från Härsögruppen på plats som fördelar arbetsuppgifter.

Härsö sommaren 2018

Torrsättning lördag 7 oktober 2017

Upprop och säkerhetsgenomgång för resp. arbetspass lördag 7 oktober 2017 kl. 08:00 och kl. 11:30. Reservdag är söndag 8 oktober. Upptagningslistan finns i klubbhuset och i dokumentarkivet efter inloggning här på hemsidan.

Varje båtägare skall medtaga 4 st stabila kilar för att stabilisering av båten i vaggan samt erforderliga spännband mellan båt och vagga.

Närvaroplikt med en person från båten under hela arbetspasset! Detta gäller tills sista båten i passet är torrsatt.

Arbetsträff lördag 30 september 2017

Upprop kl 9.00

Arbeten som skall utföras:

  • Uppställning vaggor
  • Allmän städning, klippa gräs, röja sly
  • Lagning tak pumphuset
  • Gräva kabeldike mellan eluttagen, parkeringen.
  • Borttagning av stenar.
  • Vinterupptagning bojar vågfri zon
  • Sjösättning bojbåt
  • Provlyft mastkran

 

Medtag lämpliga verktyg för ovanstående arbeten t.ex. kratta, hammare, såg, spade.

Efter fullgjort arbete bjuder klubben på korv med bröd.

Styrelsen Boo BK

Midsommarfirande på Härsö 2017 - Värd NFBK

NFBK hälsar alla medlemmar välkomna till en traditionsenlig midsommarfest på Härsö.

Midsommarstången kläs på förmiddagen och det blir dans, musik och spel. Vem blir årets hästskomästare? Vi hoppas att trätrallen och det stora partytältet kommer på plats, då kan vi trots lite regn ändå fira midsommar bara vindarna är rätt. Som vanligt är firandet väderberoende men information om detta kommer att finnas på NFBKs hemsida.

Länk till NFBKs hemsida

Sidor