Bajamaja från 22/4 2020

(Uppdaterad version)

Många medlemmar har länge saknat en toalett i båtklubben. Därför har styrelsen anskaffat en Bajamaja intill miljöboden för klubbens medlemmar. Bryggnyckeln passar till låset. 

Bajamajan kommer att finnas på plats under sommarhalvåret inklusive vårrustning (från 22 april) och täckning på hösten (till 31/10).

Det är viktigt att bajamajan används endast till det den är avsedd för. Fyra enkla regler att följa under sommaren:

Märkning av båtar som vinterförvaras

Styrelsen i Boo BK har beslutat att samtliga båtar som vinterförvaras vid Boo BK ska märkas med en nummerbricka för att underlätta identifieringen av båtens ägare.

Nummerbricka med tillhörande stripes finns på bordet i klubbhuset. Båten skall märkas med ditt båtplatsnummer. Efter sjösättningen i vår plockas brickan bort och läggs i framställd låda i klubbhuset.

Mvh

Styrelsen Boo BK

Sidor