Arbetsträff lördag 30 september 2017

Upprop kl 9.00

Arbeten som skall utföras:

  • Uppställning vaggor
  • Allmän städning, klippa gräs, röja sly
  • Lagning tak pumphuset
  • Gräva kabeldike mellan eluttagen, parkeringen.
  • Borttagning av stenar.
  • Vinterupptagning bojar vågfri zon
  • Sjösättning bojbåt
  • Provlyft mastkran

 

Medtag lämpliga verktyg för ovanstående arbeten t.ex. kratta, hammare, såg, spade.

Efter fullgjort arbete bjuder klubben på korv med bröd.

Styrelsen Boo BK