ARBETSTRÄFF söndag 5 maj 2019

Klockan 9.00 upprop och fördelning av arbetsuppgifter. Arbeten som skall utföras;

Uppställning av vaggor.

Allmän städning.

Utläggning av 2 st bojar ”5 knop”

Tvättning av Dansbane- och Fiskartorpsbryggan.

Smörjning av sliphjul och vire.

Gräva bort grus/jord runt slipens övre brytblock

Kompletterande arbeten mastbrygga

Uppsättning av nya vindskivor klubbhuset

Jämna till ”nedfarten” till mastskjulet

Hjälp med dukning av ”silllunchbordet”

 

Medtag gärna räfsor och sågar för städning, borste för bryggrengöring samt spade för sliparbete.

 

Efter slutfört arbete bjuder BooBk sedvanligt alla medlemmar på ”sillunch med tillbehör”