Bli medlem

Boo Båtklubb - en ideell förening

Boo Båtklubb är en ideell förening som bygger på att medlemmarna hjälper till att driva klubben. Det kan handla om allt från styrelsearbete till att vara med vid arbetsträffar. Vi är alltså ingen marina där man köper tjänster. 

Lång kötid

Innan du anmäler dig till vår kö för medlemskap bör du vara medveten om att kötiden är lång - mycket lång. Vi har löpande ungefär 100 personer i kön. För att kunna erbjuda vår kö en båtplats måste en befintlig medlem utträda, vilket i genomsnitt är 2-3 platser per år. Vi har totalt ca 100 båtplatser av olika storlekar och bryggplatser för större båtar är en bristvara. 

Villkor för medlemsansökan

Medlemskap, förtöjnings- och uppläggningsplatser kan erhållas av envar som hyr, äger fastighet eller är bosatt inom Nacka kommun med förtur för boende med fastighet med traktnamnet Boo samt ansluter sig till klubbens ändamål. Sliptagning är begränsad till största båtvikt på 4,0 ton och djupgående 1,70 m.

Boo Båtklubb drivs som en ideell förening och är inte en marina där man köper tjänster. Som medlem i Boo Båtklubb kräver vi att du går båtvakt enligt schema som varje år beslutas vid ett medlemsmöte. Vidare ska du delta vid arbetsträffar samt vara öppen för förtroendeuppdrag under en tid - ex. styrelsearbete. Räkna med att du blir kontaktad av valberedningen för att berätta vad just du kan bidra med.

Som medlem i Boo Båtklubb förväntas Du känna till följande

Föreningens väl och ve liksom framtid hänger på vårt gemensamma arbete och enskilda insatser. Inte på några få individers insatser. Som medlem måste alla på olika sätt bidra efter förmåga och kunskap. På så sätt blir det också roligare och trevligare för alla. Med andra ord, Du kan bidra på något sätt! Det är inte så betungande som du kanske tror, det är inte alls en livstidsuppgift. Du måste heller inte vara en s.k. föreningsmänniska. Men, du vill hjälpa kompisarna i din egen båtklubb, svårare än så är det inte.

Ansökan om köplats för medlemskap

Sker genom att fylla i och skicka formuläret (via länken länst ned på denna sida). Den årliga köavgiften om f.n. 250 kr faktureras normalt första kvartalet varje år. Vid utebliven betalning av årlig köavgift skickas ingen betalningspåminnelse - den köande anses då ha utträtt ur kön. Vid en återanmälning till kön registreras det nya anmälningsdatumet för inplacering i kön. Registreringsdatum för betalning är avgörande för turordning i kön vid fördelning av bryggplats och medlemskap.

Principer för kölistan

Nya medlemmar tas in under våren (april-maj) då styrelsen har uppgifter om vilka platser som blir lediga till kommande säsong. Förfrågan om intresse för bryggplats/medlemskap och uppgifter om båt sänds då till de ca 30 personer som står överst i kölistan. Bland de som tackat ja på förfrågan väljer hamnkaptenerna ut det antal medlemmar som klubben har lediga platser till. 
Avgörande för inträde är en sammantagen bedömning av:

  1. Placering i kön
  2. Båtbredd
  3. Typ av båt (rottbåt/jolle, motorbåt, segelbåt)

 

När man erbjudits en plats och bekräftat platsen skickas faktura för inträdesavgift. Inträdesavgiften för stor plats är 8000 kr, för liten plats 4000 kr.

De som tackat nej på förfrågan behåller sin köplats så länge de betalar köavgiften inom förfallodatum. De som tackat ja men ändå inte tilldelas plats behåller även de sin plats så länge de betalar köavgiften inom förfallodatum.

Anmälningsformulär

Vi tar emot dina uppgifter elektroniskt direkt till vårt administrativa system BAS-K via Svenska Båtunionen. Klicka på länken nedan så öppnas anmälningsformuläret.

I och med att du skickar in ansökan accepterar du ovanstående villkor samt att dina uppgifter lagras och hanteras i Svenska Båtunionens administrativa system BAS-K.

Till anmälningsformuläret>>