Inför sjösättning i Boo BK - I år kör vi giftfritt eller hur

Tiden går fort och snart är det dags för sjösättning. Innan sjösättning måste båten göras redo och som många vet finns det ett nationellt och regionalt regelverk som styr hur vi får behandla botten på våra båtar. Detta regelverk definieras  första hand av Kemikalieinspektionens lista över godkända bottenfärger (listan finns i vårt dokumentarkiv). På listan över godkända färger för användning i Östersjön finns både biocidfria (giftfria) och färger som innehåller metallföreningar som t.ex koppar, så kallade biocidfärger. Ett nytt nationellt och regionalt regelverk för behandling av båtbotten på fritidsbåtar är under utredning. Det är dock fortfarande oklart när det kommer att presenteras och träda i kraft.
 
I väntan på ett nytt regelverk har vi i Boo BK valt att gå ett steg längre än nu gällande lagstiftning och vi rekommenderar alla våra medlemmar att använda en giftfri behandling båtbotten. Med giftfri behandling menar vi:
 
a) Botten målas inte. Rester från fjolårets snäckor och annan beväxning skrapas och tvättas bort men i  övrigt lämnas botten obehandlad. Även om du tidigare säsong behandlat botten med mjuk biocidfärg (godkänd för bruk i Östersjön) betraktas botten som giftfri redan första säsongen som du låter bli att måla.
 
b) Botten målas med biocidfri (giftfri) bottenfärg i enlighet med Kemikalieinspektions lista. En del båtägare föredrar en ny hård och slät yta för att lättare kunna tvätta bort beväxning med båttvätt.
 
Boo BK har ett samarbete med Boatwasher i Fisksätra som ger varje medlem rätt att "kostnadsfritt" tvätta båten 3 gånger under en säsong. Dessa tvättar betalar klubben för i efterhand. Har du valt att behandla din båtbotten enligt någon av ovan beskrivna metoder så uppfyller du kraven som båttvätten ställer på en giftfri båtbotten och kan utnyttja tvättarna som klubben avtalat fram.
 
Har du några funderingar eller frågor om detta så kontakta gärna oss i styrelsen. Birgitta har ett särskilt engagemang i miljöfrågor men det går även bra att kontakta någon annan i styrelsen. Du når oss alla på boobk@boobk.nu.