Information om XRF-mätning

Nytt dokument med en sammanfattning av kommande XRF-mätning. Se Dokumentarkiv

Det kan komma information som gör att dokumentet behöver uppdateras längre fram. T.ex är inte SBU klara med Skrap-projektet där BBK var med.

Birgitta Persson

Miljöombud Boo BK