För köare

Köavgift och kötid

Den årliga köavgiften om f.n. 250 kr faktureras normalt via e-post första kvartalet varje år. Betalningspåminnelse skickas inte ut vid utebliven betalning. Vid utebliven betalning av årlig avgift anses den köande ha utträtt ur kön. Vid en återanmälning till kön registreras det nya anmälningsdatumet för inplacering i kön. Registreringsdatum för betalning är avgörande för turordning i kön vid fördelning av bryggplats och medlemskap.

Våra båtplatser är 2,4m breda, beroende på vilken brygga men får plats på kan längd som tillåts variera mellan 6-7,5 meter.
Till dessa platser är det i dagsläget (2022) ca 12 års väntetid, detta är dock inte en garanterad väntetid, utan baseras på de som fått plats senaste åren, de har köat så länge.
Större platser, som endast finns i ett fåtal, hanteras i en internkö, och kötid till dessa är väldigt mycket längre.
Det finns dock ett antal små "roddbåtsplatser", för båtar med maxlängd 4,2m, dessa har klart kortare kötid.
Ändrad adress

Om du flyttar, byter e-postadress eller telefonnummer är det viktigt att du meddelar dina nya kontaktuppgifter. Skicka in dina uppdaterade adress- och kontaktuppgifter via e-post till boobk@boobk.nu.

Principer för kölistan

Nya medlemmar tas in under våren (april-maj) då styrelsen har uppgifter om vilka platser som blir lediga till kommande säsong. Förfrågan om intresse för bryggplats/medlemskap och uppgifter om båt sänds då till de ca 30 personer som står överst i kölistan. Bland de som tackat ja på förfrågan väljer hamnkaptenerna ut det antal medlemmar som klubben har lediga platser till.
Avgörande för inträde är en sammantagen bedömning av:

  1. Placering i kön
  2. Båtbredd
  3. Typ av båt (roddbåt/jolle, motorbåt, segelbåt).

Båtstorlek

Max längd: 12 m

Max bredd: 3 m

Max djup: 1,65 m

Mx vikt: 5000 kg

Vinterplats

Boo Båtklubb har ej vinterplats till samtliga medlemmars båtar, antal medlemsår i Boo BK (obs ej köår) avgör turordningen.

Bottenfärg

Om båtbotten målas så skall den vara målad med biocidfri (giftfri) färg.

 

 

De som tackat nej på förfrågan behåller sin köplats så länge de betalar köavgiften inom förfallodatum. De som tackat ja men ändå inte tilldelas plats behåller även de sin plats så länge de betalar köavgiften inom förfallodatum.

Utträde ur kön

Om du inte längre vill stå kvar i kön är vi tacksamma om du meddelar detta via e-post till boobk@boobk.nu. Redan betalade köavgifter återbetalas inte.