Nuvarande kösituation

Tabellen nedan visar antal anmälda köare per år:

  År Antal köare:
  1998 1
  1999 1
  2002 1
  2004 1
  2005 3
  2006 2
  2007 7
  2008 8
  2009 8
  2010 17
  2011 14
  2012 10
  2013 9
  2014 10
  2015 18
  2016 21
  2017 - ej uppdat.