Obs! Nytt datum för sjösättning av båtar med kran och bortforsling av båtar på egen vagn, 25 April på em

Ett nytt datum, 25 April på em,  gäller för sjösättning av båtar med kran. Denna tidpunkt är också dead-line för bortforsling av båtar som står på egen vagn på uppställningsområdet.