Torrsättning 6, 7 och 12 oktober 2018

Upprop och säkerhetsgenomgång för resp. arbetspass lördag 6 oktober 2018 kl. 08:00 och kl. 11:30. Reservdag är söndag 7 oktober. Upptagningslistan finns i klubbhuset och i dokumentarkivet efter inloggning här på hemsidan. 

Varje båtägare skall medtaga 4 st stabila kilar för att stabilisering av båten i vaggan samt erforderliga spännband mellan båt och vagga.

Närvaroplikt med en person från båten under hela arbetspasset! Detta gäller tills sista båten i passet är torrsatt.