Torrsättning lördag 7 oktober 2017

Upprop och säkerhetsgenomgång för resp. arbetspass lördag 7 oktober 2017 kl. 08:00 och kl. 11:30. Reservdag är söndag 8 oktober. Upptagningslistan finns i klubbhuset och i dokumentarkivet efter inloggning här på hemsidan. 

Varje båtägare skall medtaga 4 st stabila kilar för att stabilisering av båten i vaggan samt erforderliga spännband mellan båt och vagga.

Närvaroplikt med en person från båten under hela arbetspasset! Detta gäller tills sista båten i passet är torrsatt.