Viktig information om servicebryggan och mastkranen

Den 12 juli fick en förbipasserande båt motorproblem och lade till vid servicebryggan. Plötsligt började båten brinna och blev snabbt övertänd. Räddningstjänsten tillkallades och branden kunde släckas. Båten blev totalförstörd men ingen person har skadats.

I samband med denna incident blev det en del skador på servicebryggan. Mastkranen har besiktigats och bedöms vara oskadd, dock skall lyftwiren bytas och därefter provlyftas. Detta innebär att mastkranen INTE får användas förrän den är åtgärdad och kontrollerad. Arbetet med att åtgärda servicebryggan och mastkranen är inplanerat på arbetsträffen 29 sept.