Fakta om Boo Båtklubb

I Stockholms skärgård i Boofladen vid Boo brygga finns vår klubb. Klubben bildades 1939 och har cirka 100 medlemmar. Klubben drivs som en ideell förening. Klubben är till för mindre fritidsbåtar.   

Mastbrygga

Boo Båtklubb har en ny mastbrygga sedan våren 1999. Som mastkran finns en vanlig segelbåtsmast.

Bevakning

Boo Båtklubbs medlemmar har bevakning hela sommaren. Medlemmar finner aktuellt vaktschema här på hemsidan (efter inloggning) eller i klubbhusets vaktpärm.

Gästplatser

Båtklubben har inga gästplatser. Vid fiskeläget finns två gästplatser som är markerade. Dessa platser är inte bokningsbara utan först till kvarn-principen gäller. Gästplatserna fid fiskeläget är till för mindre båtar. 

Båtvaggor

Boo Båtklubb har en unik metod för att sjö- och torrsätta båtarna. Ett u-format traktorsläp med höj och sänkbara armar lyfter båtvaggorna och placerar dem på önskad plats. Vid sjösättning så innebär det att vaggorna placeras på slipen. Slipen körs ned i vattnet och båten är sjösatt. Vaggan måste ha vissa bestämda mått för att passa traktorsläpet.