Nya medlemmar 2017

Kön för medlemsskap till Boo Båtklubb är lång, just nu ca 130 personer som köar för en båtplats. Normalt fördelas ca 2-3 båtplatser per år men i år har vi glädjen att välkomna 5 nya medlemmar som efter en längre tids köande äntligen har fått en båtplats.

Båtsäsongen 2016 äntligen igång

Årets sjösättning genomfördes som planerat lördag 14 maj. En hydralslang till traktorsläpet gick dessvärre sönder under förmiddagen men efter ett kortare avbrott för reparation kunde sjösättningen fortsätta. Något försenade kom alla båtar till slut i sjön.

Söndag 15 maj hade vi arbetsträff då vi bl.a. städade av området, röjde sly, krattning, ställde iordning vaggor, tvättade bryggor, placerade ut 5-knopsskyltar för vågfri zon, montering av nya gångjärn till pumphuset m.m. Avslutningsvis fick vi avnjuta en alldeles fantastisk sillunch på mastkransbryggan. Stort tack till festkommitén!

Nu är båtsäsongen 2016 äntligen igång. Hoppas att alla får många och härliga turer - passa även på att besöka vår fina klubbholme på Härsö. Ha en riktigt skön båtsommar!

Nacka Förenade Båtklubbar - NFBK

Nacka Förenade Båtklubbar - NFBK är en paraplyförening för 23 ideella båtklubbar i Nacka kommun, med ca 2300 båtägande medlemmar. NFBK har till uppgift att vara klubbarnas intresse- och remissinstans i förhållande till myndigheter och organisationer, att med Erstaviks Godsförvaltning ingå avtal om nyttjande av mark och vattenområde på Härsö, samt att i övrigt arbeta för att främja gemensamma intressen och verka för en hållbar och god miljöpolicy.

Sidor