Miljöaktuellt

För att förhindra ytterligare utsläpp av giftiga ämnen till mark och vatten beslutade Nacka miljöenhet att bl.a. ställa krav på hur tvätt av biocidmålade båtar skulle ske. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen, som den 8 april 2014 kom med sitt beslut. Den 3 juli meddelade Nacka miljöenhet sin tolkning av Länsstyrelsens beslut.

Nya miljöåtgärder

Miljöenheten i Nacka Kommun har under 2013 utfört ett tillsynsprojekt där båtklubbar och marinor ingått. Syftet med tillsynen var i första hand att följa upp Havs- och vattenmyndighetens nya riktlinjer för båtbottentvättning av fritidsbåtar samt kontroll kring hantering av kemikalier och farligt avfall...

Sidor